Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, ve kterém naleznete informace o konkrétních pravomocných exekučních řízeních.

Vyhledávání bez registrace

 1. Vyhledávání

  Zvolte požadovaný způsob vyhledávání, vyplňte požadovaná pole a stiskněte tlačítko “Vyhledat”.

 2. Platba

  V dalším kroku budete vyzváni k zaplacení poplatku ve výši 60 Kč pomocí platební brány.

 3. Výsledek

  Při shodě se vám zobrazí výpis exekučních řízení, u kterých je možné za poplatek 60 Kč zobrazit detail.

Vyhledávání s registrací

 • ✔️ Přednabití kreditu
 • ✔️ Historie plateb

Nahlížení do systému Centrální evidence exekucí ČR (dále jen CEE) je dle vyhlášky č. 329/2008 Sb. zpoplatněno. Cena za dotaz na exekuce patřící fyzické nebo právnické osobě je 60 Kč za výpis. Výše částky za poskytnutí elektronického údaje se snižuje v závislosti na tom, kolik bylo žadateli v daném kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů.

Základní výpis

Vyžádejte si základní výpis, který obsahuje celkový počet pravomocných exekucí, u koho jsou exekuce vedeny a další doplňkové informace.

Základní výpis

Detailní výpis

Vyžádejte si detailní výpis, kde získáte komplexní přehled s podrobnými informacemi o každém pravomocném exekučním řízení, včetně jasně popsaných detailů každé jednotlivé exekuce.

Detailní výpis

O Centrální evidenci exekucí

K čemu Centrální evidence exekucí slouží

Zadáním požadavku do CEE zjistíte:

 • informace o konkrétních exekučních řízeních

 • zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce

 • který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce

 • kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce

 • o jakou vymáhanou povinnost se jedná

 • zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.


Co se zapisuje do Centrální evidence exekucí

Soudní exekutoři do CEE zapisují:

 • údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí

 • údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31. 12. 2012)

 • údaje z pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce

 • další údaje stanovené právními předpisy

 • zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce se uvádí do 3 dnů po zapsání doložky provedení exekuce

 • zápis z usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce se uvádí do 3 dnů od nabytí právní moci těchto rozhodnutí


Vymazání údajů z Centrální evidence exekucí

Údaje o exekuci jsou z CEE vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo, respektive poté, co se o skončení soudní exekutor dozví.

Exekuční řízení může skončit po vymožení povinnosti, pravomocným zastavení exekuce apod.


Jaké údaje v Centrální evidenci exekucí nenaleznete

CEE neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, o exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami.


Co je Centrální evidence exekucí (dále jen „CEE“)

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam vedený, provozovaný a spravovaný Exekutorskou komorou České republiky, v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů.

Často kladené otázky

Jak vyhledávání CEE funguje?

Vyhledávání v Centrální evidenci exekucí je postaveno na dvou krocích: Základní výpis a Detailní výpis exekuce. Stažení každého výpisu je zpoplatněné 60 Kč. Pro uživatele s větším počtem dotazů se cena může lišit. Více informací o cenách naleznete v Ceníku.

V Základním výpisu uvidíte souhrnný počet exekucí, u koho jsou exekuce vedené a další doplňující informace. Podívejte se, jak takový výpis vypadá.

V Detailním výpisu dostanete informace k jednotlivým exekučním řízením. Každá exekuce je detailně vypsaná v jednotlivém výpisu. Podívejte se, jak takový výpis vypadá.

Chcete-li zobrazit Základní výpis, vyplňte formulář pro vyhledávání na Úvodní stránce nebo na stránce Vyhledávání. Po kliknutí na tlačítko „Vyhledat“ budete přesměrováni na platební bránu. Po uhrazení poplatku se vám zobrazí Výpis odpovídající vyhledávaným pojmům.

Chcete-li zobrazit Detailní výpis exekuce, získáte ho tak, že ve Výpisu kliknete „Detail“. Budete opět nasměrováni do platební brány. Po uhrazení poplatku se vám zobrazí Detail exekuce. Základní i Detailní výpis si můžete stáhnout, nebo vytisknout přes tlačítko "Vytisknout výsledky".

Registrace a placení kreditem

Pro uživatele, kteří CEE využívají často a stahují větší množství výpisů, je vhodná registrace.

Jako registrovaný uživatel si můžete nabít kredit, ze kterého se poplatky postupně strhávají bez nutnosti využití platební brány.

Kolik služba vyhledávání stojí?

Pro neregistrované uživatele platí, že každý krok, tedy zobrazení Základního výpisu a nebo následné zobrazení Detailního výpisu, je zpoplatněný částkou 60 Kč. U registrovaných uživatelů s větším počtem dotazů se cena může lišit. Více informací o cenách naleznete v Ceníku.

Narazil jsem i na další rejstříky exekucí? Existují i další?

Nikoliv. Jediným oficiálním rejstříkem exekucí je Centrální evidence exekucí vedená Exekutorskou komorou ČR na webu www.ceecr.cz. Jde o jediný a autentický zdroj. Na webu můžete najít i jiné webové stránky nabízející údaje z CEE (např. exekuce.cebia.cz, exekuceinfo.cz, kontrolaexekuce.cz, vypiszregistru.cz, kolikmam.cz aj.), které ale pouze přeprodávají údaje získáné z CEE, a proto u nich nemůžeme zaručit správnost ani aktuálnost. Rovněž některé z nich přeprodávají údaje za vyšší ceny než odpovídá vyhlášce ministerstva.

Jsem v exekuci. Kde se dozvím další informace?

Podrobné informace o exekuci si zobrazíte v Detailu exekuce, kde uvidíte informace k jednotlivým exekučním řízením. Postup je takový, že nejdříve zobrazíte Výpis, který vám řekne počet exekucí a u koho jsou vedené, a následně jeho Detail. Oba kroky jsou zpoplatněné.

Jak postupovat dále už zjistíte u příslušného exekutora. Helpdesk CEE nemá přístup na jednotlivá exekuční řízení a s dotazem na konkrétní exekuci vám tedy nepomůže.

K čemu můžu CEE využít, když nemám exekuci?

Prověření a ochrana. To jsou nejčastější důvody pro využití CEE v případě, že sami exekuci nemáte.

Službu je vhodné využít například:

 • ke kontrole prodejce před nákupem nemovitosti nebo vozidla

 • ke kontrole nájemníka před pronájmem nemovitosti

 • k prověření solventnosti obchodních partnerů

 • k ověření, že proti mé osobě není vedeno exekuční řízení

 • ke kontrole nového zaměstnance, člena rodiny nebo životního partnera

Jak zjistím, jestli je proti mé osobě vedena exekuce a v jaké výši?

Na Úvodní stránce nebo na stránce Vyhledávání vyplňte formulář a dejte „Vyhledat“. Po uhrazení poplatku přes platební bránu se zobrazí Výpis, ve kterém uvidíte zda a kolik exekucí je vedeno na vyhledávanou osobu.

Detaily konkrétních exekucí zjistíte, když ve Výpisu kliknete na „Detail“ a uhradíte příslušný poplatek.

Základní i Detailní výpis si můžete stáhnout nebo vytisknout pomocí tlačítka “Vytisknout výsledky”.

Na koho se mohu obrátit s dalšími otázkami?

Dotazy k jednotlivým exekučním řízením pokládejte přímo konkrétním soudním exekutorům v jejich pracovní době.

S dotazy týkající se uživatelských účtů, fakturací, API nebo jiných technických otázek se obracejte na helpdesk.

Helpdesk nemá přístup na jednotlivá exekuční řízení.

Mám problém s uživatelským účtem. Na koho se mohu obrátit?

Problémy s uživatelskými účty řeší helpdesk na e-mailu helpdesk@ceecr.cz nebo na telefonním čísle +420 241 416 418 v pracovních dnech 8–16 h.

Mohu informace z CEE získat i jiným způsobem?

Údaje z centrální evidence exekucí je možné získat dvojím způsobem:

 • osobně v podobě ověřeného výpisu v sídle Komory v Praze nebo Brně
 • osobně v podobě ověřeného výpisu „na pobočkách České pošty“ s Czech POINT

I. V případě, že si chcete udělat výpis na sebe zaplatíte po prokázání totožnosti za první kompletní výpis v kalendářním roce zvýhodněnou cenu 75 Kč, nepřesahuje-li výpis 6 stran, resp. 100 Kč, má-li výpis alespoň 7 stran. Za druhý a další výpis v kalendářním roce zaplatíte standardní cenu, tj. 50 Kč za každou stranu. V případě výpisu na sebe získáte také informaci o oprávněném.

II. V případě, že si chcete udělat výpis na jinou osobu, zaplatíte za výpis z evidence nebo za potvrzení o tom, že určitý údaj v evidenci není zapsán, 50 Kč za každou stranu.

Časté otázky k vyhledávání

Automatické odhlášení při nečinnosti: Pokud aplikaci nepoužíváte více než 30 minut, dojde z bezpečnostních důvodů k automatickému odhlášení.

V případě, že vyhledáváte fyzickou osobu podle rodného čísla, je tento identifikátor natolik individuální, že daný dotaz není možné upřesnit ještě dalším parametrem. Rodné číslo prosím zadávejte pouze v základním tvaru jako číslo bez lomítka a bez mezer (např. 1011571613 a nikoliv 101157/1613). V případě, že vyhledáváte fyzickou osobu podle parametru jména a příjmení je nutné dotaz upřesnit vyplněním ještě některého z dalších parametrů jako je datum narození nebo adresa.

Formát EX čísla nebere ohled na mezery 000 EX 111 99/01 je stejný jako 000EX11199/01.

U vyhledávání fyzických osob podle jména (a dalšího upřesňujícího parametru) není brán ohled na pořadí slov ve jméně. Jan Novák vyhledá kauzu stejně tak jako Novák Jan. Velká a malá písmena se nerozlišují – diakritika však ano (háčky a čárky nad písmeny).

Máte otázky, které nejsou výše vypsané? Pro dotazy ohledně exekučních řízení kontaktujte jednotlivé soudní exekutory.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů ohledně uživatelských účtů, kreditu nebo zobrazení stránek můžete zaslat e-mailový dotaz na helpdesk@ceecr.cz nebo volat v pracovních dnech v čase 8.00–16.00 (po–pá) na tel. číslo 241 416 418.

Helpdesk nemá přístup na jednotlivá exekuční řízení. Pro tyto dotazy kontaktujte jednotlivé soudní exekutory.

Nápověda API - sekce pro vývojáře

Aktuality

Zobrazit více aktualit