Prohlášení o přístupnosti

Exekutorská komora ČR se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek https://www.ceecr.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky: Centrální evidence exekucí

Stav souladu a nepřístupný obsah

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedeným zákonem.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 29. 9. 2022.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Exekutorskou komoru ČR.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám vědět. K tomu využijte e-mail admin@ekcr.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 2, 140 21
e-mail: pristupnost@mvcr.cz